Klätterskolan

Klätterskolastart2

Vad är Karbins Klätterskola?

Karbin Klätterklubb har tillsammans med Karbin Klätterhall barn- och ungdomsverksamhet med klättring varje vecka. Barnen kan börja det år du fyller sju. En gång i veckan kommer ditt barn att klättra tillsammans med andra jämnåriga under ledning av en av våra instruktörer. Vi har grupper för olika åldrar och nivåer, såväl vardagar som helg. Även om de mer avancerade fortsättningsgrupperna tränar för att prestera har de i grunden samma motto som alla grupperna- vi klättrar för att ha roligt! Alla kan delta, oavsett om de tidigare tränat något annat eller aldrig hittat riktigt rätt sport/idrott. Klättring är för alla. Barn som är 7-14 år måste ha en förälder med Grönt kort med vid varje kurstillfälle som säkrar barnet tills dess att barnet själv har tagit Grönt kort. När barnet har grönt kort behöver förälder/vuxen inte längre vara med.

För de föräldrar som behöver ta Grönt kort finns vår familjekurs eller grundkurs, som ni kan läsa mer om på våra kurser.

För yngre barn (3-6 år) finns Klätterlekis!

Det går att anmäla sig till intresselistan genom att maila klatterskola@karbin.com.

karbinavskilare

Vad kostar det och hur betalar jag?

Terminsavgiften är 2700 kr inklusive ett obligatoriskt medlemskap i Karbin Klätterklubb. Avgiften ska vara Karbin Klätterklubb tillhanda senast 2018-11-28.
Du betalar till Bankgiro 734-5317, ange barnets fullständiga namn, personnummer samt grupp.

Rabatter

För syskon och för er som vill träna två gånger i veckan utgår 50 % rabatt för ena syskonet alternativt den extra dagen. Alla som går i klätterskolan har 50 % rabatt på Års- och Halvårskort.

Fortsättare i klätterskolan

Inför varje termin går en inbjudan ut via mail till alla som går i klätterskolan, se därför till att meddela oss om du byter mail-adress. För att behålla platsen i klätterskolan måste anmälningsavgiften för nästa termin betalas inom utsatt tid.

Vårterminen 2019

Grupper kommer!

karbinavskilare

Varmt välkommen önskar vi på Karbin! klatterskola@karbin.com